Respectvol feedback geven met de 4G's + voorbeeldzinnen. (2023)

Categorie: Algemeen
· Wendelien van Daal

Respectvol feedback geven met de 4G's + voorbeeldzinnen. (1)

Heb je wel eens een knoop in je maag omdat je een ‘lastig’ gesprek moet voeren met één van je medewerkers? Je weet dat je het gesprek moet aangaan, maar je hebt geen idee hoe je op een goede en respectvolle manier feedback geeft. En omdat je er tegenop ziet, verzin je reden om het niet te doen: “Ik heb het vandaag te druk, ik wil geen gedoe, het waait vast wel weer over, etc.”

Respectvol feedback geven is lastig

Herkenbaar? Je bent niet de enige! Veel mensen vinden het lastig om feedback te geven. Het geven van goede feedback is helemaal niet zo makkelijk. En feedback geven waar een ander echt iets aan heeft en meteen mee aan de slag kan, is nog veel moeilijker. Maar onopgeloste conflicten gedragen zich als betonrot en kunnen je fundament verzwakken. En bovendien: iedereen is erbij gebaat als je het beste in elkaar naar boven haalt.

(Video) Feedback geven

Het 4G feedback-model

Voor het geven van respectvolle en effectieve feedback raden wij je aan om het 4G-model voor het geven van feedback te gebruiken. Het 4G-model is een hulpmiddel om een feedbackgesprek structuur te geven. Het 4G-model bestaat uit vier stappen. Elke stap in het gesprek begint met de letter G. De vier G’s zijn:

 • G1 – Gedrag: het gedrag dat de ander laat zien en waar jij feedback op wilt geven.
 • G2 – Gevoel: het gevoel dat jij krijgt door het gedrag van de ander.
 • G3 – Gevolg: het effect van het gedrag van de ander (op jou en de omgeving).
 • G4 – Gewenst gedrag: het gedrag dat je wilt zien bij de ander.
Respectvol feedback geven met de 4G's + voorbeeldzinnen. (2)

G1: Gedrag

De eerste stap bij goed en respectvol feedback geven is de omschrijving van het gedrag dat je hebt gezien bij de ander. Let op: het is niet de bedoeling dat je beschrijft hoe iemand is of wat je van hem vindt. In deze stap beschrijf je wat je de ander ziet doen. Op het moment dat jij gedrag interpreteert of een oordeel laat doorschemeren, is de kans groot dat de feedbackontvanger zich zal gaan verdedigen.

Benoem voorbeelden

Om duidelijk te maken om welk gedrag het gaat, is het goed om voorbeelden te gebruiken. Hoe concreter de voorbeelden, hoe groter de kans is dat de ander herkent om welk gedrag het gaat. Wacht niet te lang met het gesprek, want hoe minder tijd er zit tussen het feedbackgesprek en het moment waarop iemand het gedrag liet zien, hoe krachtiger de boodschap.

Voorbeeld zinnen G1, gedrag benoemen:

Afgelopen maandag en woensdag was je te laat op het werk.”
Je hebt het verslag voor project x niet op tijd ingeleverd.
Je zegt onze klanten geen gedag als ze binnen komen.”

(Video) De Nieuwe Politiek Live In gesprek met Aiwen Ajadeen

G1, Gedrag samengevat:

 • Benoem het gedrag van de ander.
 • Benoem wat je ziet, niet wat je vindt.
 • Wees feitelijk en concreet.
 • Benoem een paar voorbeelden.

G2: Gevoel

Als de feedbackontvanger begrijpt welk gedrag je bedoelt, is het tijd om over te gaan naar G 2: jouw gevoel. Door jouw gevoel te beschrijven geef je gewicht aan de boodschap. Daarnaast wordt jouw gevoel van dat moment minder intens door het uit te spreken, waardoor jouw emoties de inhoud van je boodschap niet te veel beïnvloeden. Je gevoel uitspreken lijkt makkelijker dan het is. Daarom is het belangrijk dat je van tevoren rustig de tijd neemt om de juiste woorden te vinden.

Tip: bespreek alleen jouw gevoel.

Spreek je gevoel altijd uit namens jezelf. Geef een IK-boodschap en verschuil je niet achter “dat vinden anderen ook”. Je verzwakt dan je boodschap omdat je kennelijk anderen nodig om jouw boodschap kracht bij te zetten. Ook hier geldt dat de ontvanger sneller in de verdediging kan schieten, omdat je met anderen over hem hebt gesproken.

G2, Gevoel samengevat:

 • Beschrijf jouw gevoel vanuit jezelf, niet namens anderen.
 • Benoem je gevoel, niet je gedachten.
 • Bedenk goed wat je voelt, bereid je goed voor.

G3: Gevolg

Nu je jouw gevoel hebt beschreven, is het tijd om de effecten van het gedrag van de ander op de organisatie of het werk te bespreken. Hou je bij deze stap bij de feiten en let op dat je de de ander niet belerend toespreekt. Voorkom dat jouw beschrijving van het gevolg overkomt als dreigement. Daardoor zal de ander in de weerstand schieten en komen jullie niet zo snel samen naar een goede oplossing.

(Video) OUKITEL WP19: Smartphone With The Biggest Battery EVER!!! // Complete Review

Tip: kom niet met een hele lijst aan gevolgen.

Als je te veel gevolgen in één keer noemt, kan het voor de ontvanger verwarrend worden en de ander kan ingaan op een voorbeeld dat je minder belangrijk vindt. Benoem eerst één gevolg dat ook voor jou belangrijk is en waarvan je hoopt dat de ontvanger het begrijpt. Is dit niet voldoende, kies dan voor een tweede gevolg.

Voorbeeldzinnen G3, gevolg benoemen:

Doordat je te laat komt, moet jouw collega langer blijven.”
“Doordat je het verslag te laat hebt ingeleverd, ben ik genoodzaakt om ‘s avonds te werken.
“Doordat je geen gedag zegt als klanten binnenkomen, voelen klanten zich minder welkom.”

G3, Gevolg samengevat:

 • Hou de beschrijving van het gevolg bij de feiten.
 • Gebruik geen dreigementen.
 • Wees niet belerend.
 • Let goed op (non-verbaal) gedrag van de ander.
 • Beperk je tot het meest belangrijke, probeer niet volledig te zijn.

G4: Gewenst gedrag

De laatste stap van het model is het gewenste gedrag. Nu je het gedrag hebt beschreven, jouw gevoel daarbij en de gevolgen van het gedrag, is het tijd om het te hebben over hoe het anders kan. Tijdens deze stap begin je met luisteren en stel je vooral vragen zodat de ander de ruimte krijgt om te reageren.

LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen

Luisteren is de basis voor communicatie met de ander en dus minstens net zo belangrijk als praten. Probeer eerst te begrijpen, dan pas om begrepen te worden. Zolang de ander zich niet gehoord voelt, zal hij niet snel bereid zijn naar jou te luisteren. Oefenen met luisteren? Bekijk dan zeker even onze kaart: LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen.

(Video) Feedback geven en ontvangen

Voorbeeld vraag 1 bij G4, gewenst gedrag: “herken je wat ik zeg?

Met het stellen van deze vraag bied je de ander ruimte om te reageren. Je checkt of de ander jouw feedback herkent en erkent.

Voorbeeld vraag 2 bij G4, gewenst gedrag: “welke oplossing kan je bedenken?

Met deze vraag geef je de ander de kans om zelf een oplossing te bedenken. De kans dat iemand zich houdt aan zijn eigen voorstel is groter dan in wanneer jij oplossingen bedenkt.

Tip: maak heldere afspraken

Probeer tot concrete afspraken te komen over nieuw gedrag. Zo geef je de ander de kans om ander gedrag te laten zien en jij houdt de mogelijkheid open om erop terug te komen. Doe dat niet alleen als het niet is gelukt, benoem vooral ook wat er goed gaat. Eis geen oplossing. Als je iets afdwingt, dan is de kans groot dat de relatie onder druk komt te staan. En als je geen goede band hebt met iemand, dan wordt leidinggeven heel lastig. Meer hierover lees je in onze kaart: de 4 dimensies van leiderschap.

Checklist voor Gewenst gedrag

 • Check over de ander de feedback herkent en erkent.
 • Geef ruimte om te reageren.
 • Laat de oplossing uit de feedbackontvanger komen.
 • Maak concrete afspraken.

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Het succes van een goed feedbackgesprek valt of staat bij jouw voorbereiding. Het helpt je om:

(Video) Turning Points for Families - The Gold Standard in Parent-Child Reunification Therapy

 • Voorbeelden te beschrijven.
 • Jouw gevoel goed onder woorden te brengen.
 • Niet in de aanval of de verdediging te gaan.
 • Op een respectvolle manier feedback te geven.

Oefenen met respectvol feedback geven?

Kijk je er tegenop om het gesprek aan te gaan? Dan kan het fijn zijn om het gesprek even te oefenen met een collega of vriend. Deze persoon kan je feedback geven op jouw feedback ;). Wil je meer oefenen? Tijdens onze training Spreek je uit, geven we je houvast voor het aangaan van het gesprek met collega’s. Zodat er openheid ontstaat, mensen zichzelf durven te zijn en in hun kracht komen te staan.

Heeft dit artikel je een stap verder geholpen?

Meld je aan voor de StapInspiratie-mail

FAQs

Respectvol feedback geven met de 4G's + voorbeeldzinnen.? ›

Wacht niet te lang met het gesprek, want hoe minder tijd er zit tussen het feedbackgesprek en het moment waarop iemand het gedrag liet zien, hoe krachtiger de boodschap. Voorbeeld zinnen G1, gedrag benoemen: “Afgelopen maandag en woensdag was je te laat op het werk.”

Hoe geef je feedback voorbeeld? ›

Feedback geven-voorbeeld: the do's
 • Check of iemand het oké vindt dat je feedback geeft. ...
 • Vertel concreet welk gedrag je gezien hebt. ...
 • Vertel welk effect dit gedrag had. ...
 • Check of de ander zich herkent in jouw observatie. ...
 • Vertel hoe jij het graag zou zien. ...
 • Maak afspraken.

Wat is 4G feedback? ›

De 4G feedback methode bestaat uit vier de 4G's, te weten: Gedrag: feitelijk specifiek gedrag van de ander. Gevolg: het effect van iemand zijn gedrag op de omgeving. Gevoel: gevoelsreflectie wat de ander zijn gedrag bij jou teweeg brengt.

Hoe geef je feedback aan collega's? ›

Acht gouden regels voor het geven van feedback:
 1. Wees specifiek. Een van de belangrijkste regels, volgens de hoogleraar. ...
 2. Doe het meteen. ...
 3. Geef alleen feedback op veranderbaar gedrag. ...
 4. Gebruik de ik-vorm. ...
 5. Geef geen overdosis. ...
 6. Verifieer. ...
 7. Doe het een-op-een.
 8. Doe het face-to-face.
Nov 10, 2020

Wat zijn de regels van feedback geven? ›

De regels
 • Feedback moet specifiek en to the point zijn. ...
 • Feedback moet beschrijvend zijn en betrekking hebben op gedragsaspecten. ...
 • Beide partijen moeten hun voordeel met de feedback kunnen doen. ...
 • Feedback moet actueel zijn. ...
 • De ontvanger moet de feedback willen ontvangen.
Jul 19, 2016

Hoe formuleer je positieve feedback? ›

Om feedback goed te geven, zetten we de belangrijkste feedbackregels voor je op een rij:
 1. geef constructieve feedback.
 2. geef feedback vanuit jezelf.
 3. geef specifieke feedback en geef concrete voorbeelden.
 4. verplaats je in de ander.
 5. sta open voor de reactie van de ander.
 6. geef feedback op prestatie en niet op persoonlijkheid.

Wat is een goede feedback? ›

Geef concreet aan wat je hebt waargenomen, geef geen interpretaties. Het gaat om de concrete feiten. Vertel welk effect het gedrag van de ander op je heeft. Als je ontevreden of boos bent, zeg het dan.

Hoe geef je feedback aan een ander? ›

Breng je feedback dan in vijf, respectvolle, stappen:
 1. Benoem het gedrag van de ander. ...
 2. Benoem je gevoel in plaats van dat je een oordeel geeft. ...
 3. Geef aan wat het gevolg van het gedrag is op jou. ...
 4. Geef concreet aan wat je van de ander verwacht. ...
 5. Check tussendoor en aan het einde of de ander begrijpt wat jij bedoelt.

Wat zijn de 4 stappen van de ik boodschap? ›

De ik-boodschap
 • Als je wil praten met iemand, noem dan de naam van die persoon. Wil je met Marie praten, zeg dan 'Marie, ik zou je graag iets vertellen. ...
 • Begin je boodschap met IK. ...
 • Zeg wat je gevoel is. ...
 • Omschrijf wat je niet zo leuk vindt aan hetgeen de andere persoon doet. ...
 • Geef de reden waarom je dat vindt.

Welke feedback technieken zijn er? ›

Er zijn namelijk verschillende methodes om feedback te geven. Hierbij kun je denken aan ik-ik-jij, 4 G's, tips en tops, 360 graden en de sandwich methode. Deze vier feedback methoden worden in deze blog uitgelegd: De ik-ik-jij methode.

Waarom is het belangrijk om feedback te geven? ›

Feedback kan positief en negatief zijn

Mensen leren vaak veel meer van duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Positieve feedback is heel motiverend. Je kunt de ander bijvoorbeeld vragen of je in de toekomst nog meer van hetzelfde gedrag mag zien.

Wat zijn goede tips? ›

Vijftien tips voor goed presenteren
 1. Vertrouw op een goede afloop. ...
 2. De spanning mag niet winnen. ...
 3. Neem de tijd voor voorbereiding. ...
 4. Werk op normale tijden en ontspan regelmatig. ...
 5. Bedenk waarom je iets presenteert / zorg voor een pakkende inleiding. ...
 6. Koppel je kennis. ...
 7. Wees enthousiast. ...
 8. Face your fears.

Wat is een goede feedback vraag? ›

Het is bijvoorbeeld goed om open vragen te stellen die beginnen met: hoe, waarom, wat, waar, wie, wanneer en hoezo. Daarmee geef je de ander de ruimte om zijn gedachten te verwoorden en krijg je de meest eerlijke feedback.

Welke feedback technieken zijn er? ›

Er zijn namelijk verschillende methodes om feedback te geven. Hierbij kun je denken aan ik-ik-jij, 4 G's, tips en tops, 360 graden en de sandwich methode. Deze vier feedback methoden worden in deze blog uitgelegd: De ik-ik-jij methode.

Hoe breng je negatieve feedback? ›

9 tips: hoe geef je negatieve feedback?
 1. Wacht niet met je feedback. Wees doortastend en direct. ...
 2. Blijf kalm. ...
 3. Beschrijf het gedrag dat je zelf gezien hebt of gehoord. ...
 4. Zwijg zelf even. ...
 5. Waarom? ...
 6. Respecteer andermans mening. ...
 7. Wees duidelijk wat de gevolgen betreft. ...
 8. Denk vanuit de werknemer.

Hoe maak je een 360 graden feedback? ›

360 graden feedback in 5 stappen
 1. Bepaal doelen werknemer. Waarop wil je een werknemer beoordelen? ...
 2. Kies feedbackteam. Selecteer nu 3 tot 10 personen die mee gaan doen aan de 360 graden feedback. ...
 3. Gebruik een beoordelingsformulier. ...
 4. Structureer de feedback. ...
 5. Geef de beoordeling.

Van wie is het 4g model? ›

Dit model is bedacht door psychologen Harry Ingham en Josef Luft en geeft inzicht in jezelf in relatie tot anderen. Het model heeft vier componenten: Open ruimte: dit is hetgeen dat zowel anderen als jij zelf al weet over jezelf.

Videos

1. #209: Prince Constantijn & Princess Laurentien - How Humanity Outshines Royalty in the Netherlands
(Mo Gawdat)
2. Masterclass - De stem van de lerende over...luisteren
(Viaa Zwolle)
3. The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy
(VICE)
4. Seks - Persoonlike vrae en antwoorde
(Staan op vir Jesus - Stand up for Jesus)
5. What is Actually Causing Inflation? A Deep Dive (ft. @Unlearning Economics)
(Money & Macro)
6. How To Create A Personal Financial Planner In Excel [FREE Download + Masterclass]
(Excel For Freelancers)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 01/08/2023

Views: 5453

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.