Feedback ontvangen op werk: de regels + tips (2023)

op deze pagina

 • wat is feedback ontvangen?
 • wanneer ontvang je feedback op je werk?
 • waarom is het moeilijk om feedback te ontvangen?
 • hoe ga je om met (negatieve) feedback?
 • feedback vragen op je werk
 • voorbeeld van feedback vragen
 • training feedback ontvangen

wat is feedback ontvangen?

Feedback is commentaar op je gedrag of houding. Dat kan zowel positief als negatief zijn, maar feedback gaat wel altijd over gedrag dat je kunt veranderen. Dat is ook het verschil tussen feedback en een compliment of kritiek.

wanneer ontvang je feedback op je werk?

Natuurlijk zijn er verschillende momenten waarop je te maken krijgt met feedback van je collega’s. Wanneer je net begint met een nieuwe baan, dan zul je elke dag te maken krijgen met de meningen van je kersverse collega’s. Je moet je tenslotte nog bewijzen.

(Video) Feedback ontvangen: de 3 grootste fouten die we maken als we feedback ontvangen

Maar ook later in je loopbaan word je beoordeeld op hoe goed je je werk doet. Met natuurlijk de klassiekers: het functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek en het eindejaarsgesprek.

waarom is het moeilijk om feedback te ontvangen?

Vind je het moeilijk om te dealen met feedback die je krijgt op je werk? Dan ben je niet de enige. Veel mensen ervaren feedback als kritiek. Dat roept negatieve emoties op en is dus niet goed voor je zelfvertrouwen. Heb je eerder een negatieve ervaring gehad met feedback op je werk? Dat zorgt ervoor dat je de volgende keer meer op je hoede bent.

(Video) Feedback geven

hoe ga je om met (negatieve) feedback?

Niemand is perfect en dat betekent dat je af en toe ook negatieve feedback krijgt. Dat hoort erbij, maar het is niet altijd even makkelijk om kritiek te verwerken. Deze 5 stappen helpen je om hier beter mee om te gaan.

 1. luister en vraag door:
  Vertelt je baas of collega dat je iets niet goed doet? Waarschijnlijk is je eerste reactie dan om jezelf te verdedigen. Luister in plaats daarvan naar wat je collega zegt. Laat je collega uitpraten; zo laat je zien dat je openstaat voor de feedback. Daarna is het belangrijk om door te vragen. Zo kom je tot de kern van het probleem.
 2. als je goed hebt geluisterd en doorgevraagd hebt, dan is het handig om het probleem kort te herhalen:
  Het is een trucje dat je misschien wel kent van klantenservicemedewerkers (‘Begrijp ik het goed dat je onlangs bent overgestapt, maar dat de Wi-Fi nu een slecht signaal heeft?’). Zo weet je zeker dat jullie op één lijn zitten. Bedank je collega ook altijd voor de feedback, want er is soms best wat moed voor nodig om kritiek te geven.
 3. beoordeel de feedback:
  Klopt het wat er is gezegd? Kijk, zonder je emoties een te grote rol te geven, of je collega gelijk heeft. Verplaats je dus in het standpunt van de ander en probeer te bedenken waarom iemand iets heeft gezegd.
 4. belangrijk: schiet niet in de verdediging!
  Herhaal wat de ander tegen je heeft gezegd, bedenk wat erachter zit en wacht dan op een reactie. Daarna kun je rustig reageren en zeggen wat je van de feedback vindt. Dan kun je een open dialoog creëren: zorg dat het geen welles-nietesdiscussie wordt.
 5. de belangrijkste en laatste stap: het leermoment:
  Je kunt altijd iets van feedback leren. Zo ziet je collega dat je niet alleen hebt geluisterd, maar dat je ook echt iets met de feedback doet.

Goed om te weten: er zijn algemene regels voor het geven van feedback. Als degene die je de feedback geeft zich aan deze regels houdt, dan wordt het een stuk makkelijker om een open gesprek te voeren. Als jullie daar allebei voor open staan, natuurlijk.

(Video) Feedback geven, zo doe je dat!

feedback vragen op je werk

Je hoeft uiteraard niet af te wachten tot je collega of leidinggevende je feedback geeft. Vaak vinden je collega’s het juist tof als je zelf de stoute schoenen aantrekt en om hun mening vraagt. Zo laat je zien dat je niet vies bent van zelfreflectie en merken ze dat je openstaat voor verbetering. Een goed moment om naar feedback te vragen is bijvoorbeeld als je bent afgewezen bij een sollicitatie. Heb je een standaard afwijsmail ontvangen? Bel dan de contactpersoon op en vraag wat je de volgende keer beter kunt doen. Daar leer je van! Ook wanneer je leiding geeft aan een team, nauw samenwerkt met klanten of trainingen geeft, leer je veel van de feedback van anderen.

Maar hoe doe je dat dan? Simpel, stuur je collega gewoon een mailtje, bel hem/haar op of trek hem/haar even aan de mouw bij de koffieautomaat. Als je het niet te groot maakt, neemt je collega sneller even de tijd voor je. Zo kunnen jullie allebei snel weer door.

(Video) 10 gouden regels voor het geven van effectieve feedback - Treams

voorbeeld van feedback vragen

De makkelijkste manier van feedback vragen is door een kort mailtje naar je collega te sturen. Vragen die je daarin kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

 • hoe is het om met mij samen te werken?
 • hoe zou ik me verder kunnen ontwikkelen?
 • welke eigenschappen waardeer je van mij?
 • wat zijn mijn valkuilen?
 • welke tips heb je verder nog voor me?

Door in een mail om feedback te vragen geef je iemand ook de tijd om een antwoord te bedenken. Win-win, want je krijgt zo waardevollere feedback terug!

(Video) Hoe geef en vraag ik om feedback? - What the FAQ?! [#26]

training feedback ontvangen

Wil jij graag direct aan de slag met deze nieuwe informatie en meer leren over feedback geven en ontvangen? Neem dan eens een kijkje bij onze gratis, online training 'feedback geven en ontvangen'.

Videos

1. Presentation exercises - How other people see you #16
(Teamoefeningen)
2. Waarom we emotioneel worden bij het krijgen van feedback en de belangrijkste tips!
(Mounia Houari)
3. 3 tips om makkelijker om te gaan met negatieve feedback op het werk.
(Marit Ruinemans)
4. Feedback geven en ontvangen
(Kim S. van den Berg)
5. 3 tips om beter om te gaan met feedback geven én krijgen
(Intermediair)
6. LIBRE - Feedback Geven
(Libre Foundation)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 29/04/2023

Views: 6612

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.