Feedback geven | Feedbackregels | YoungCapital (2023)

 • Home
 • Carrière
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Feedback

Op deze pagina

 • Allereerst: wat is feedback?
 • Feedback geven: hoe doe ik dat?
 • Feedback ontvangen: the other side of the table
 • Feedback vragen?

Google ‘feedback geven’ en je wordt met 29 miljoen hits om je oren geslagen. Waar te beginnen? Omdat jij waarschijnlijk door de bomen het feedbackbos niet meer ziet, vind je op deze pagina alle praktische info over feedback geven, feedback vragen en feedback ontvangen. Oh, en natuurlijk feedback geven voorbeeldzinnen. Wel zo handig.

Allereerst: wat is feedback?

Feedback is een terugkoppeling aan iemand over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Dus met andere woorden: wat gaat er goed en wat kan er beter? Waarom feedback geven? Dit is waardevol om te geven én ontvangen als je het werk of product wilt verbeteren. Klinkt logisch, toch? Maar wat is het verschil tussen feedback en kritiek dan? Het verschil met kritiek is dat feedback uitsluitend over veranderbaar gedrag gaat, waar (opbouwende) kritiek ook over andere zaken kan gaan. "Wat heb je grote handen" is kritiek en geen feedback. Hier kan je immers niks aan doen.

Feedback geven | Feedbackregels | YoungCapital (1)

Feedback geven: hoe doe ik dat?

Feedback geven aan collega’s, vrienden, studiegenoten of familie is niet altijd even makkelijk. Want je maakt jezelf niet zo populair door iemand simpelweg te vertellen hoe slecht hij of zij het in jouw ogen doet, met wat tips hier en daar. En good to keep in mind: wie de bal gooit kan ’m ook terug verwachten. Handiger dus om feedback geven iets tactischer aan te pakken. Maar hoe geef je constructieve feedback? Hieronder vind je tips en tricks, en lees je hoe je positieve feedback kunt geven (ja, ’t kan echt).

Nice goings, but you suck

Vraag mensen ‘hoe geef je feedback?’ en je hoort negen van de tien keer: beginnen met positieve punten en daarna overgaan op wat beter kan. Lijkt logisch, maar als je erover nadenkt, is dat het eigenlijk niet. Waarom? Check de feedback geven voorbeeldzinnen hieronder maar.

Feedback geven-voorbeeld: the don’ts

Stephen zegt Marieke denkt
“Hi Marieke, mag ik je wat feedback geven?” Oh, die houding en de manier waarop hij het zegt. Nu gaan we het krijgen, hoor.
“Je bent lekker druk.” Ha, beginnen met een algemeen compliment om de verbeterpunten minder hard aan te laten komen. Zo werken gevoelens niet, vriend.
“Het is best een groot project, hè, waar we met z’n zessen aan werken. En jij bent nu samen met Michelle bezig met het concept.” Uhhm, ja, dat weet ik. Komt er nog een punt?
“Ik zie alleen in de planning dat je te laat was met drie onderdelen. Hierdoor konden Jan en Willem niet doorpakken met hun deel van het project.” Hè hè, het hoge woord is eruit, hoor.
“Niet heel fijn, hè.” Ja, ik weet het: het is mijn schuld. Duidelijk.
“Trek de volgende keer bij mij aan de bel als je een deadline niet gaat halen.” One hour later. Eindelijk is duidelijk wat hij wil.

Feedback geven-voorbeeld: the do’s

Hoe pak je feedback geven effectiever aan? Hieronder vind je tips om goede feedback te geven, inclusief feedback-voorbeelden.

 • Check of iemand het oké vindt dat je feedback geeft. Door niet ineens uit het niets je zegje te doen, heb je meer kans op een open gesprek.
 • Vertel concreet welk gedrag je gezien hebt. Bijvoorbeeld: “Toen ik in de planning keek, zag ik dat je drie deadlines niet gehaald hebt”.
 • Vertel welk effect dit gedrag had. Doe dit niet in meningsvorm. Dus niet: “Ik vind dat je dit niet kan maken naar je collega’s toe. Die wachten op jou.” Breng het liever als observatie: "Dat geeft mij het gevoel dat je niet genoeg tijd aan het project hebt besteed.”
 • Check of de ander zich herkent in jouw observatie. “Herken je dit? Wat vind je hiervan?”
 • Vertel hoe jij het graag zou zien. “Ik wil graag dat we allemaal de deadlines halen.”
 • Maak afspraken. “Hoe kunnen we de deadlines toch nog halen? En hoe kunnen we voorkomen dat dit zich in de toekomst herhaalt?” Het beste is om de ander eerst zelf te laten nadenken over hoe hij of zij dit in de toekomst anders kan aanpakken. Dat is een belangrijk onderdeel van feedback geven. Daarna kun jij je eigen ideeën delen.

Extra tip: Bereid je goed voor als je van plan bent om iemand feedback te geven. Wie heb je tegenover je? Kan het zijn dat het door de thuissituatie niet zo soepel gaat? Zo kun je al een beetje bedenken wat voor reactie je kunt verwachten en hoe jij daar weer op kunt reageren. Hierbij is de beste aanpak om bij het gedrag en de feiten blijven, en niet in emotie schieten. Zeker als je merkt dat er weerstand is.

Feedback ontvangen: the other side of the table

Als je op een goede manier feedback geeft, is dat goed voor de ander; hij of zij kan ervan leren. Maar wat nou als jij degene bent die feedback ontvangt? Hoe reageer je op een goede manier?

Tips voor het ontvangen van feedback

 • Luister goed naar de ander en vraag om meer uitleg als je niet helemaal begrijpt wat de ander bedoelt. Ook een goede: check, door de feedback kort samen te vatten, of je het verhaal begrepen hebt.
 • Probeer jezelf niet te verdedigen. Verdedigen is vaak je eerste reactie als je (opbouwende) kritiek krijgt. Heel begrijpelijk, maar het is effectiever om te vragen wat de ander van je wil en waarom. Heb je dat duidelijk voor ogen? Dan kun je voor jezelf beter bepalen wat je uiteindelijk gaat doen met de feedback.
 • Bedank de ander. Zie het als positieve feedback en als een kans om jezelf verder te ontwikkelen. En trouwens: vaak is feedback geven net zo lastig als feedback ontvangen.
 • Denk over de feedback na. Ben je het eens met de opmerkingen? Kun en wil je er iets mee? Zo ja, wat wil je ermee doen?
 • Vertel wat je gaat doen met de feedback. Als je iets met de ontvangen feedback gaat doen.

Feedback vragen?

Feedback krijgen en geven. Hierboven heb je er alle ins en outs over kunnen lezen. Maar twijfel je zelf aan je eigen doen en laten? Of wil jij je gewoon maximaal ontwikkelen en aan je verbeterpunten werken? Wacht dan niet af en vraag om feedback. Je zult merken dat dat juist door je omgeving gewaardeerd wordt, omdat het laat zien dat je over zelfreflectie beschikt, dat je openstaat voor feedback van anderen én dat je jezelf wilt verbeteren.

Op welke momenten kun je om feedback vragen?

Hieronder vind je wat voorbeelden van momenten waarop je feedback kunt vragen.

 • Als je bent afgewezen bij een sollicitatie en zo’n standaard afwijsmail hebt ontvangen. Pak de telefoon op, vraag waardoor die keuze gemaakt is en wat je volgende keer beter kunt doen bij een sollicitatie. Daar leer je van.
 • Je geeft leiding aan een team en bent benieuwd hoe ze jouw werkwijze ervaren.
 • Je werkt tijdens je studie in een projectgroep en wilt achter je sterke en minder sterke punten komen.
 • Je hebt nauw samengewerkt met klanten en wilt weten hoe zij de samenwerking vonden.
 • Je hebt een training gegeven en wilt erachter komen hoe je overkomt en wat je nog beter kunt doen.

Om feedback vragen makkelijker te maken, kun je ook een vragenlijstje aan iemand geven. Deze bijvoorbeeld, gemaakt door CNV Vakmensen. Zo geef je iemand de tijd om goed na te denken over het feedback geven.

Wil je meer weten over feedback geven? Bekijk dan dit artikel over feedback geven op Jobbird.

Klaar om te solliciteren!

Nu ken je alle do’s en don’ts van feedback geven en ontvangen. Ready om dit in de praktijk te brengen? Bekijk ons aanbod aan vacatures en start met solliciteren.

Bekijk vacatures

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 19/04/2023

Views: 6647

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.