Feedback geven | Carrièretijger (2022)

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten. Dat is soms onprettig, maar je leert ermee leven, als iedereen zich aan de regels houdt. Geef je leiding, dan is het voor jou extra belangrijk dat je feedback leert geven. Bij elke stijl van leidinggeven pas je feedback vaak toe.

We noemen feedback ook wel een terugkoppeling.

Feedback geven | Carrièretijger (1)

Feedback kan positief en negatief zijn

Je denkt bij feedback meteen dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is ook welgemeende en gerichte complimenten uitdelen. Mensen leren vaak veel meer van duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Positieve feedback is heel motiverend. Je kunt de ander bijvoorbeeld vragen of je in de toekomst nog meer van hetzelfde gedrag mag zien.Daarmee is feedback geven een goede techniek om anderen te beïnvloeden.

Negatieve feedback geven aan een collega

Vaak loop je je weken te ergeren aan het gedrag van je collega, terwijl hij zich van geen kwaad bewust is. Hij wil best proberen op te houden met fluiten of zingen en hij wil best een keer koffie voor je halen, als hij maar weet dat je dat wilt! Met een goed geplaatste terugkopeling op het goede moment ruim je veel misverstanden uit de weg. Waarom is het zo moeilijk om constructieve feedback te geven?

Onzekerheid

Wie feedback moet geven is vaak onzeker. Je vraagt je af:

 • Heb ik het wel goed gezien?

 • Is het ‘normaal’ dat ik me hieraan erger?

 • En wat stoort me nu precies?

 • Wat vind ik nu verkeerd aan zijn werk?

 • Mág ik hier wel iets van zeggen?

 • Waarom wil ik er iets van zeggen?

 • Wat wil ik daarmee bereiken?

 • Hoe kan ik het zeggen zonder dat de betreffende persoon boos wordt?

  (Video) Feedback geven is ook een vak

 • Kunnen we na het gesprek nog wel leuk samenwerken?

Dit zijn allemaal vragen die jezelf inderdaad moet stellen voordat je feedback geeft. Goede feedback vereist even tijd om na te denken.

Als je het antwoord scherp hebt, probeer je de kritiek zó te brengen dat je gesprekspartner hem begrijpt. Helder geformuleerd en neutraal, zonder beschuldigingen. Er is een formule voor die je daarbij helpt.Hij bestaat uit maar liefst zeven stappen. Als je deze volgt is het voor de ander makkelijker om rustig jouw feedback te ontvangen.Feedback geven | Carrièretijger (2)

Formule voor het geven van feedback

1. Beschrijf veranderbaar gedrag

2. Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord

3. Gebruik een ik-boodschap

4. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft

5. Laat je gesprekspartner reageren

6. Vraag om het gewenste gedrag

7. Verken samen oplossingen of achtergronden

1. Beschrijf veranderbaar gedrag

Je geeft altijd feedback op iets wat iemand gedaan heeft en niet op hoe hij is. Het heeft weinig zin om tegen iemand te zeggen dat ze altijd zo zit te stotteren, want daar kan ze waarschijnlijk weinig aan doen. Beschrijf alleen gedrag dat iemand kan veranderen. Als iemand tijdens een vergadering zo zacht praat dat jij het niet kunt horen, kun je daar iets van zeggen. Een rapport waarin belangrijke informatie ontbreekt, kan herschreven worden.

 • Kan de ander het gedrag, of het stuk werk dat hij heeft gedaan, veranderen?

2. Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord

Feedback waarin de woorden ‘altijd’ of ‘overal’ of ‘nooit’ in voorkomen, slaat de plank mis. Als iemand tegen jou zegt:

"Jij komt altijd te laat op zakelijke afspraken."

(Video) Feedback geven (Humor Company)

Kun jij heel makkelijk zeggen:

“Nee hoor, gisteren was ik een kwartier te vroeg en moest ik op jou wachten.”

Zo loopt de terugkoppeling uit op een welles-nietes-ruzie. Terwijl je collega waarschijnlijk baalde van die ene keer dat je op die hele belangrijke afspraak te laat kwam, terwijl je best een trein eerder had kunnen nemen. Je collega moet dus zeggen:

"Ik wil even terugkomen op de afspraak die we gisteren hadden met onze belangrijke klant X. De klant en ik moesten een kwartier op je wachten."

Zo isde feedback concreet (een kwartier!) en specifiek (gisteren met klant X).

Een extra regel is dat je het zélf gezien of gehoord moet hebben. Met feedback die je baseert op geklets of eerlijke vertrouwelijke informatie van anderen maak je meer kapot dan je lief is. Je beschadigt het vertrouwen van je bron. De andere kan het ontkennen en wil meteen weten wie dat dan gezegd heeft.

3. Gebruik een ik-boodschap

Een ik-boodschap is: “Ik kan me niet concentreren als ik je hard hoor praten.”

Een jij-boodschap is: “Jij praat te hard.”

Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Kunnen we het daar over hebben? Een ik-boodschap nodigt je gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak. Door een jij-boodschap schiet de ander meteen in de verdediging, en gooit er in het ergste geval nog een ‘jij-bak’ overheen: “Jij bent een overgevoelig watje!”

 • Kun je een feedbackzin bedenken die met ‘ik’ begint?

4. Geef aan welk effect het gedrag van de ander op je heeft

Laat je gevoel spreken. Dat gaat al veel makkelijker als je een ik-boodschap geeft. Het gaat er immers niet om wat die ander nu precies heeft gedaan of nagelaten, maar jij hebt problemen met de gevolgen ervan. Je kunt je niet concentreren, jij maakt je zorgen omdat de klant een kwartier moet wachten, je kunt je eigen planning niet halen, je voelt je niet gewaardeerd, je wilt weten waar de ander nu precies mee bezig is. Kortom, jij hebt iets nodig van de ander en dat moet je kunnen benoemen. Want die ander moet dat weten om empathie te kunnen voelen voor jou en je feedback.

“Doordat je voor de derde keer te laat kwam, kreeg ik het gevoel dat je het project niet serieus neemt. Daardoor ga ik twijfelen of ik je wel bij het vervolg wil betrekken. Bovendien moest ik me in bochten wringen om te voorkomen dat de klant zou vertrekken. Ik schaamde me."

(Video) Feedback geven, zo doe je dat!

Je kunt dus prima zeggen welke gedachten het gedrag van de ander bij jou oproept. Zo kan je collega zich in jouw gevoelens inleven. Maar hier kun je in doorschieten. Je hoeft er niet bij te zeggen:

“Ben je te lui om je bed uit te komen?”

“Denk je dat we dit jaar al genoeg omzet gemaakt hebben?”

“Dacht je dat ik het ook wel alleen kon?”

Dit zijn allemaal zinloze interpretaties waarmee je de sfeer verpest. De ander komt vanzelf wel met een verklaring. En misschien is het nog een goede ook.

 • Kun je het gevolg van het gedrag op jou beschrijven, zonder beschuldigingen?

5. Laat je gesprekspartner reageren

Geef de ander de gelegenheid te reageren. Houd gewoon even je mond, hoe moeilijk dat ook kan zijn in je opwinding. Vraag of de ander je heeft begrepen en of hij zich het voorval hetzelfde herinnert als jij. Is dat niet het geval, licht je boodschap dan toe met aanvullende voorbeelden. Durf om een reactie te vragen: "Begrijp je wat ik bedoel?"

 • Ben je bereid om naar de reactie van de ander te luisteren?

6. Vraag om het gewenste gedrag

Je wilt graag dat de ander zijn gedrag verandert. Help hem daarbij door duidelijk te zeggen hoe je het dan wilt: "Ik zou het fijn vinden om samen naar zakelijke afspraken te gaan, zodat we vooraf een rolverdeling en gespreksstrategie kunnen afspreken. Dan ga ik met meer vertrouwen het gesprek in."

 • Kun je duidelijk vragen wat je van de ander wilt?

7. Verken oorzaken en oplossingen

Als je gesprekspartner het met je eens is dat zijn gedrag moet veranderen, of dat hij zijn werk moet herzien, kun je gaan praten over oorzaken en oplossingen. Neem de tijd om te analyseren. Stel open vragen om te verkennen wat de oorzaken van zijn gedrag zijn (huilbaby, onberekenbare auto, onzekerheid over zijn kwaliteiten en een poging om van het project af te komen, angst voor de klant). Zo geef je de ander de ruimte om zijn gedrag toe te lichten. Vul niet in wat je dénkt dat de ander bedoelt. Maak duidelijk dat je de ander graag wil helpen waar nodig.

Ga jouw oplossing niet opleggen: “Zo mooi dat je het me eens bent, dan lijkt het mij het beste dat jij het project uitstapt.” Je hebt samen een probleem, dus zoek je sámen naar oplossingen. Je gesprekspartner voelt zich medeverantwoordelijk als je hem zelf vraagt met voorstellen te komen en zal zich ervoor inzetten afspraken in te lossen.

In deze fase komt het erop aan actief te luisteren. Wat je gesprekspartner zegt biedt immers aanknopingspunten om tot een oplossing te komen. Je kunt natuurlijk pas deze laatste fase van het gesprek starten als de ander je feedback een beetje heeft laten ‘indalen’. Als hij geëmotioneerd is, kun je beter een afspraak maken om de volgende dag verder te praten. Ook moet de ander de feedback accepteren. Als hij je feedback onzin blijft vinden, zal je eerst de vorige stappen nóg een keer langs moeten lopen.

Ben je leidinggevende, dan heb je het makkelijker én moeilijker. Makkelijker, omdatje een opdracht kunt geven als het niet op een andere manier lukt. Moeilijker, omdat de eisen die aan feedback van een leidinggevende worden gesteld, hoger zijn. Ben je ‘gewoon collega’s’ dan zal je het van je overtuigingskracht moeten hebben.

(Video) Groeispurt dag 5: Feedback geven

 • Ben je bereid om samen met de ander aan oplossingen te werken?

Als je op deze manier feedback geeft, moet het lukken de ander ervan te overtuigen dat hij zijn gedrag moet veranderen.

Nog enkele tips tot slot:

 • Wacht tot je ergste woede of schrik gezakt is en ga dan pas een feedbackgesprek beginnen.

 • Maar wacht niet zo lang tot de ander is vergeten waar je het over hebt.

 • Loop de bovenstaande vragen langs en schrijf de antwoorden op als voorbereiding.

 • Neem de ander apart en geef de feedback op een rustige plek (niet in de kantine waar je collega’s zitten te lunchen).

Beroepen waarin feedback geven belangrijk is

In elk beroep is feedback belangrijk, maar er zijn een paar beroepen waarbij effectieve feedback geven één van je hoofdtaken is. Daarbij kun je denken aan:

 • Trainer bedrijfsopleidingen: je geeft je cursisten voortdurend feedback op hun prestaties in de oefeningen die je hen laat doen.
 • Consultant: je geeft feedback aan leidinggevenden in een organisatie op de cultuur of op de manier waarop ze het werk doen.
 • Office manager: je hebt de leiding over een team administratief medewerkers van wie je het werk moet controleren en die je moet coachen.
 • Redacteuren uitgever: je geeft voortdurend commentaar op teksten die auteurs aanleveren. Dat moet je op een vriendelijke en goede manier doen, zodat ze voor je willen blijven werken.
 • Personeelsadviseur: je voert regelmatig feedbackgesprekken met medewerkers die tegen moeilijkheden aanlopen in hun functioneren. En je hebt ook de schone taak om leidinggevenden feedback te geven op hun omgang met hun medewerkers.

Betekenis van feedback voor motivatie

Feedback speelt een heel belangrijke rol bij motivatie. Als je een taak uitvoert heb je feedback nodig om te beoordelen hoe je het hebt gedaan. Om zelf gemotiveerd te blijven, moet je soms om feedback vragen.

Wanneer je als leidinggevende feedback geeft, draagt dat bij aan het motiveren van medewerkers.

Feedback geven als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie Feedback geven staat op vrijwel elke lijst met algemene competenties.

Feedback geven | Carrièretijger (3)

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je feedback kunt geven?

Je solliciteert op een functie als projectleider. ‘Feedback geven’ is een van je persoonlijke vaardigheden, zo staat in de vacaturetekst. Je vraag je af wat ze daarmee bedoelen. Om je teamleden te motiveren en om hun gedrag bij te sturen, is het belangrijk dat je je kunt uitspreken over gewenst en ongewenst gedrag.

In je vrije tijd ben je coach van een basketbalteam dat op subtopniveau speelt. Komt een speler te laat op de training of doet hij niet zijn best, dan ga je met hem in gesprek om de reden hiervan te achterhalen en hem te vragen herhaling te voorkomen. Daarnaast geef je een speler ook een compliment als hij een oefening goed uitvoert of zich tijdens een training helemaal heeft gegeven.

Dit verwerk je in je brief en je zorgt ervoor dat je tijdens je gesprek een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt.

(Video) Feedback geven en ontvangen

Andere voorbeelden

 • Trainer bedrijfsopleidingen: Feedback geven is maatwerk. Is iemand wat onzeker, dan zul je eerst zijn zelfvertrouwen moeten opvijzelen om hem te stimuleren tot leren. Je geeft hem in dat geval bijvoorbeeld een compliment voor iets wat hij goed doet en wat hij van zichzelf (nog) niet weet. Blaakt een cursusdeelnemer eenmaal van zelfvertrouwen, dan is dat het juiste moment om hem - naast een compliment - ook enkele tips te geven voor effectiever gedrag.
 • Uitgever: Ik geef vaak commentaar op de teksten die auteurs aanleveren. Dat doe ik wel op een duidelijke én vriendelijke manier, zodat ze voor mij willen blijven werken. De meeste auteurs waarderen het. Vaak krijg ik dan te horen dat een artikel door mijn opmerkingen beter is geworden.

Voorbeelden van vragen overfeedback geventijdens het sollicitatiegesprek:

 • Beschrijf eens een situatie waarin je feedback hebt gegeven over een fout die een ander had gemaakt. Wat hebt je gezegd en wat was de reactie van de ander?
 • Geef een voorbeeld van een situatie waarin jouw feedback niet het gewenste resultaat had. Wat heb jij gezegd en hoe reageerde de ander? Wat had je anders kunnen doen?

Aanbevolen boeken

 • Een goed feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment, Wilma Menko, ThiemeMeulenhoff. Een beknopt en heel toegankelijk boekje met stap-voor-stap uitleg, veel voorbeelden en oefeningen.
 • Succesvol coachen, John Whitmore, Nelissen. Niet alleen leidinggevenden coachen. Je coacht ook je collega's als je hen feedback geeft. Wie wil weten hoe je feedback toepast bij coaching, leest dit boek. Het bevat een goed hoofdstuk over feedback en beoordeling.

Aanbevolen websites

 • Feedback leert je veel over jezelf en over je manier van communiceren. Het JOHARI-vensteris een inzichtelijk model voor de rol van feedback in dit leerproces. Je kunt hier testen hoe jij feedback geeft en ontvangt.
 • Loopt de samenwerking met je baas niet lekker? Ook dan komt het aan op je feedbackvaardigheden. Leer beter omgaan met je baas.

Auteur: Isabelle Langeveld

FAQs

Wat is feedback voorbeeld? ›

Ik-boodschap: Vertel de feedback vanuit jezelf. Op die manier verklaar je waarom je op een bepaalde manier reageert. Een ik-boodschap is: 'Ik merk dat ik mij niet goed kan focussen als ik hoor dat jij harde muziek aanzet. ' Een jij-boodschap is: 'Jij zorgt voor te veel geluidsoverlast met die harde muziek.

Hoe geef je feedback aan collega's? ›

Acht gouden regels voor het geven van feedback:
 1. Wees specifiek. Een van de belangrijkste regels, volgens de hoogleraar. ...
 2. Doe het meteen. ...
 3. Geef alleen feedback op veranderbaar gedrag. ...
 4. Gebruik de ik-vorm. ...
 5. Geef geen overdosis. ...
 6. Verifieer. ...
 7. Doe het een-op-een.
 8. Doe het face-to-face.
10 Nov 2020

Wat zijn de regels van feedback geven? ›

De regels
 • Feedback moet specifiek en to the point zijn. ...
 • Feedback moet beschrijvend zijn en betrekking hebben op gedragsaspecten. ...
 • Beide partijen moeten hun voordeel met de feedback kunnen doen. ...
 • Feedback moet actueel zijn. ...
 • De ontvanger moet de feedback willen ontvangen.
19 Jul 2016

Wat zet je op een feedback formulier? ›

Plat gezegd is een feedbackformulier een lijstje met vragen waar je je klanten, gebruikers, gasten of zelfs collega's vraagt antwoord te geven. Je vraagt wat er goed gaat, wat er beter kan, hoeveel moeite iets heeft gekost en of er nog tips of opmerkingen zijn.

Welke vragen stellen bij feedback? ›

18 feedbackvragen voor zelfreflectie
 • Wat voor “soort” vrouw/man vind je mij? ...
 • Wat is volgens jou mijn grootste talent en welke eigenschap van mij waardeer je het meest?
 • Waar weet ik veel van?
 • Wat is één van mijn grootste succesverhalen, volgens jou?
 • Als ik een dier zou zijn, welk dier zou ik dan zijn en waarom?

Wat niet te doen bij feedback geven? ›

Om je een handje te helpen hebben we 10 belangrijkste dingen die je juist niet moet doen bij het geven van feedback voor je opgesomd:
 1. Geen feedback geven. ...
 2. Feedback geven vanuit boosheid. ...
 3. Negatieve feedback geven in het openbaar geven. ...
 4. Alleen negatieve feedback geven.
11 Sept 2019

Hoe beoordeel je een collega? ›

De spontane ongecensureerde meningen van collega's over degene die feedback van jou moet krijgen, zijn ongezouten positief of negatief en vaak op niets gebaseerd. Haal dus niet de mening van anderen erbij, en vertrouw op je eigen inzichten. Dat maakt het feedbackgesprek eerlijker en sympathieker.

Welke feedback technieken zijn er? ›

Er zijn namelijk verschillende methodes om feedback te geven. Hierbij kun je denken aan ik-ik-jij, 4 G's, tips en tops, 360 graden en de sandwich methode. Deze vier feedback methoden worden in deze blog uitgelegd: De ik-ik-jij methode.

Wat is het verschil tussen positieve en negatieve feedback? ›

We onderscheiden positieve en negatieve feedback. Positieve feedback benadrukt de sterktes van een medewerker, terwijl negatieve feedback zich vooral focust op het veranderen of uitbannen van ineffectief of ongewenst gedrag.

Wat is de ik ik jij methode? ›

Een van de manieren om op een veilige manier feedback te geven is de ik-ik-jij-methode. Hierbij ga je uit van de feiten en nodig je vanuit je zorg de ander uit daarop te reageren. Bij de eerste 'ik' geef je zo feitelijk mogelijk aan wat je observeert. Meestal gaat het dan over wat je ziet of hoort.

Wat is belangrijk bij het krijgen van feedback? ›

Bij het ontvangen van feedback is het van belang om door te vragen. Vraag naar concrete voorbeelden. Doordat je om toelichting vraagt, wordt het voor jou helder wat je aan je gedrag zou kunnen veranderen. Vat bovendien samen wat de ander gezegd heeft en vraag of jouw interpretatie klopt.

Wat zijn de 4 stappen van de ik boodschap? ›

De ik-boodschap
 • Als je wil praten met iemand, noem dan de naam van die persoon. Wil je met Marie praten, zeg dan 'Marie, ik zou je graag iets vertellen. ...
 • Begin je boodschap met IK. ...
 • Zeg wat je gevoel is. ...
 • Omschrijf wat je niet zo leuk vindt aan hetgeen de andere persoon doet. ...
 • Geef de reden waarom je dat vindt.

Hoe moet ik opbouwende kritiek geven? ›

Hoe geef je opbouwende kritiek?
 1. Kies een goed moment. Het is niet zo slim om opbouwende kritiek te geven als jullie over vijf minuten in de les moeten zijn. ...
 2. Geef nooit publiekelijk kritiek. ...
 3. Let op je toon. ...
 4. Verzacht de kritiek niet. ...
 5. Geef geen vage kritiek. ...
 6. Wacht niet te lang. ...
 7. Praat in de ik-vorm. ...
 8. Benoem de drie G's.
21 Dec 2012

Hoe kan een leidinggevende op een goede manier feedback geven? ›

Een handig hulpmiddel om opbouwende feedback te geven, is door het model van de vier G's te gebruiken: Gedrag, Gevolg, Gevoel en Gewenst. Je begint met het benoemen van het gedrag dat je wilt veranderen. Dit doe je niet door iemand te beschuldigen, want dan verzand je direct in een discussie.

Wat zijn goede tips en tops? ›

Wat zijn tips en tops? Een top is een positieve waarneming of compliment, bijvoorbeeld: 'met je handen zorg je voor een hele open uitstraling'. Dit volgen we niet op met een negatief punt, maar met een tip: iets waar nog ruimte is voor verbetering.

Wat kenmerkt een goede feedback vraag? ›

Specifieke feedback vragen op maat, voor de situatie, persoon en het moment. Dat is namelijk de ideale drie-eenheid voor optimaal om feedback vragen: de juiste vraag voor een bepaalde situatie, aan de juiste persoon, op het juiste moment stellen.

Wat is een 360 graden gesprek? ›

Eendimensionale feedback

Als een werknemer ook mee mag praten over de beoordeling, wordt het 180 graden feedback genoemd. Bij 360 graden feedback zijn er meer dan twee personen betrokken. Er wordt feedback gegeven vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaat er een compleet beeld van je werknemer.

Hoe begin je een Feedbackgesprek? ›

Feedback geven in 5 stappen
 1. Stap 1 – voorbereiding. Voorbereiding is het halve werk. ...
 2. Stap 2 – formulering van het te bespreken feedbackpunt. Bedenk goed wat u precies wilt bespreken. ...
 3. Stap 3 – aandacht geven aan de reactie van de ontvanger. ...
 4. Stap 4 – bespreken gewenste gedragsalternatieven. ...
 5. Stap 5 – afspraken maken.

Hoe breng je negatieve feedback? ›

9 tips: hoe geef je negatieve feedback?
 1. Wacht niet met je feedback. Wees doortastend en direct. ...
 2. Blijf kalm. ...
 3. Beschrijf het gedrag dat je zelf gezien hebt of gehoord. ...
 4. Zwijg zelf even. ...
 5. Waarom? ...
 6. Respecteer andermans mening. ...
 7. Wees duidelijk wat de gevolgen betreft. ...
 8. Denk vanuit de werknemer.

Wat is een feedback vraag? ›

Om feedback vragen

Om jezelf te verbeteren. Als je feedback geeft, geef je de ander informatie over hoe de ander bepaald gedrag heeft vertoond, wat dit met jou deed en kun je eventueel aangeven wat de ander misschien anders kan doen. Hierbij hoeft het trouwens niet enkel te gaan op negatieve feedback.

Hoe geef je feedback zonder te kwetsen? ›

Dit zijn de gouden regels van het kritiek geven
 1. Beschouw kritiek als feedback. Vind je kritiek een lastig woord? ...
 2. Kies een goed moment uit. ...
 3. Bouw je kritiek op. ...
 4. Plaats jezelf in het perspectief van de ander. ...
 5. Luister naar de ander.
21 Nov 2019

Wat doet positieve feedback met je? ›

Door iemand positieve feedback te geven, zal je zien dat hij/zij enthousiaster wordt. Het geeft meer richting aan wat de verwachtingen zijn. De positieve benadering zal ook de intrinsieke motivatie stimuleren. Wat betekent dat de werknemer gemotiveerd is, omdat hij dat ook echt wil.

Hoe beoordeel je een medewerker? ›

Hoe pak je de beoordeling van een medewerker aan?
 1. SMART geformuleerd zijn.
 2. Betrekking hebben op de kerntaken van de medewerker.
 3. Alleen over resultaten gaan die de medewerker zelf kan beïnvloeden.
 4. Goed uitvoerbaar en haalbaar zijn (uitdagend mag, maar leg de lat niet te hoog).
 5. Voor beide partijen helder zijn.

Hoe maak je een beoordelingsformulier? ›

3 veelgestelde vragen over een beoordelingsformulier
 1. het beoordelingsformulier begint vaak met wat algemene informatie, zoals je naam, functie en datum van beoordeling.
 2. daarna volgen tabellen met criteria en je totale beoordeling.
 3. onderaan het formulier is ruimte voor een eventuele eigen reactie en zet je je handtekening.

Hoe schrijf je een zelfbeoordeling? ›

Vandaag voert u een beoordelingsgesprek. Maar het is niet zomaar een beoordelingsgesprek dat u voert.
...
Naar een positief maar toch realistisch zelfbeeld
 • Let op de reacties uit uw omgeving. ...
 • Maak de juiste vergelijkingen. ...
 • Omring u met het juiste publiek en let op hun reacties.

Wat zijn de 4 G's? ›

G1 – Gedrag: het gedrag dat de ander laat zien en waar jij feedback op wilt geven. G2 – Gevoel: het gevoel dat jij krijgt door het gedrag van de ander. G3 – Gevolg: het effect van het gedrag van de ander (op jou en de omgeving). G4 – Gewenst gedrag: het gedrag dat je wilt zien bij de ander.

Waarom is het moeilijk om feedback te geven? ›

Feedback geven kan moeilijk zijn omdat je: gelooft dat feedback negatief en nutteloos is. zorgen hebt over dat de ontvanger je niet zal mogen. denkt dat de ontvanger je feedback niet aankan.

Hoe geef je een tip? ›

Hoe jij het beste tips en tops kunt geven
 1. Vermijd het woord 'maar'
 2. Wees zo concreet en specifiek mogelijk.
 3. Maak je zinnen (en aanloop) niet te lang.
 4. Houd het altijd bij jezelf.
 5. Begin jouw tips positief (ik vond dat je dit goed deed; wellicht kun je in het vervolg…)

Wat is een ander woord voor feedback? ›

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: feedback (zn) : antwoord, reactie, respons, response, terugkoppeling.

Wat zijn de voordelen van feedback geven? ›

Feedback helpt je als manager of consultant met resultaatgericht, slim verbeteren en innoveren. Het zet de toon op de werkvloer maar bepaalt ook de werksfeer. Het is de #1 succesfactor van intelligente, datagedreven organisaties. Zij hebben een cultuur waar feedback normaal is.

Hoe geef je feedback in de zorg? ›

Feedback: elkaar aanspreken
 • Zorg voor een rustige omgeving waar je niet gestoord wordt.
 • Neem de tijd.
 • Geef geen feedback als anderen erbij zijn.
 • Informeer of de ander er voor openstaat, kies het juiste moment.
 • Spreek in de ik-vorm: het is jouw mening, anderen kunnen anders denken.

Wat is de methode? ›

methode: vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken (ook in allerlei samenstellingen, zoals onderwijsmethode, lesmethode, behandelmethode, werkmethode)

Is feedback negatief? ›

Vaak realiseert men zich niet hoe belangrijk feedback is. Het is soms vervelend om negatieve feedback te ontvangen, men kan dat sneller zien als kritiek dan als een verbeterpunt. Maar feedback kan ook positief zijn!

Hoe kan een leidinggevende op een goede manier feedback geven? ›

Een handig hulpmiddel om opbouwende feedback te geven, is door het model van de vier G's te gebruiken: Gedrag, Gevolg, Gevoel en Gewenst. Je begint met het benoemen van het gedrag dat je wilt veranderen. Dit doe je niet door iemand te beschuldigen, want dan verzand je direct in een discussie.

Welke feedback technieken zijn er? ›

Er zijn namelijk verschillende methodes om feedback te geven. Hierbij kun je denken aan ik-ik-jij, 4 G's, tips en tops, 360 graden en de sandwich methode. Deze vier feedback methoden worden in deze blog uitgelegd: De ik-ik-jij methode.

Hoe moet ik opbouwende kritiek geven? ›

6 simpele manieren om opbouwende kritiek te geven
 1. Benoem het probleem.
 2. Vraag hoe jij kan helpen.
 3. Stel geen ultimatum, spreek een deadline af.
 4. Check of de boodschap is aangekomen.
6 May 2021

Hoe begin je een Feedbackgesprek? ›

Feedback geven in 5 stappen
 1. Stap 1 – voorbereiding. Voorbereiding is het halve werk. ...
 2. Stap 2 – formulering van het te bespreken feedbackpunt. Bedenk goed wat u precies wilt bespreken. ...
 3. Stap 3 – aandacht geven aan de reactie van de ontvanger. ...
 4. Stap 4 – bespreken gewenste gedragsalternatieven. ...
 5. Stap 5 – afspraken maken.

Wat niet te doen bij feedback geven? ›

Om je een handje te helpen hebben we 10 belangrijkste dingen die je juist niet moet doen bij het geven van feedback voor je opgesomd:
 1. Geen feedback geven. ...
 2. Feedback geven vanuit boosheid. ...
 3. Negatieve feedback geven in het openbaar geven. ...
 4. Alleen negatieve feedback geven.
11 Sept 2019

Hoe beoordeel je een collega? ›

De spontane ongecensureerde meningen van collega's over degene die feedback van jou moet krijgen, zijn ongezouten positief of negatief en vaak op niets gebaseerd. Haal dus niet de mening van anderen erbij, en vertrouw op je eigen inzichten. Dat maakt het feedbackgesprek eerlijker en sympathieker.

Wat is moeilijk aan feedback geven? ›

Feedback geven kan moeilijk zijn omdat je: gelooft dat feedback negatief en nutteloos is. zorgen hebt over dat de ontvanger je niet zal mogen. denkt dat de ontvanger je feedback niet aankan.

Wat zijn de 4 G's? ›

G1 – Gedrag: het gedrag dat de ander laat zien en waar jij feedback op wilt geven. G2 – Gevoel: het gevoel dat jij krijgt door het gedrag van de ander. G3 – Gevolg: het effect van het gedrag van de ander (op jou en de omgeving). G4 – Gewenst gedrag: het gedrag dat je wilt zien bij de ander.

Hoe geef je een tip? ›

Hoe jij het beste tips en tops kunt geven
 1. Vermijd het woord 'maar'
 2. Wees zo concreet en specifiek mogelijk.
 3. Maak je zinnen (en aanloop) niet te lang.
 4. Houd het altijd bij jezelf.
 5. Begin jouw tips positief (ik vond dat je dit goed deed; wellicht kun je in het vervolg…)

Wat is de ik ik jij methode? ›

Een van de manieren om op een veilige manier feedback te geven is de ik-ik-jij-methode. Hierbij ga je uit van de feiten en nodig je vanuit je zorg de ander uit daarop te reageren. Bij de eerste 'ik' geef je zo feitelijk mogelijk aan wat je observeert. Meestal gaat het dan over wat je ziet of hoort.

Hoe geef je feedback zonder te kwetsen? ›

Dit zijn de gouden regels van het kritiek geven
 1. Beschouw kritiek als feedback. Vind je kritiek een lastig woord? ...
 2. Kies een goed moment uit. ...
 3. Bouw je kritiek op. ...
 4. Plaats jezelf in het perspectief van de ander. ...
 5. Luister naar de ander.
21 Nov 2019

Is kritisch positief of negatief? ›

Kritiek is dus heel wat anders dan feedback. Feedback is er niet op gericht om iemand of iets te veranderen. Vaak wordt gesproken over het brengen van positieve kritiek. De praktijk leert echter dat kritiek uiten vaak op een negatieve manier gaat zelfs al zijn de bedoelingen erachter positief.

Wat is goede kritiek? ›

Kritiek geven en ontvangen

Kritiek kan iets zeggen over degene die het geeft én over het gedrag van degene die het krijgt. Het kan de bedoeling hebben om opbouwend te zijn en om iets te verbeteren; dat is positieve kritiek. Dit type is vaak goed onderbouwd en gegrond.

Wat kenmerkt een goede feedback vraag? ›

Specifieke feedback vragen op maat, voor de situatie, persoon en het moment. Dat is namelijk de ideale drie-eenheid voor optimaal om feedback vragen: de juiste vraag voor een bepaalde situatie, aan de juiste persoon, op het juiste moment stellen.

Wat zijn de gesprekstechnieken? ›

Verschillende gesprekstechnieken
 • LSD = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. LSD mag je dus gebruiken.
 • OMA = Oordelen, Meningen en Adviezen. OMA kan je beter thuis laten.
 • ANNA = Altijd Navragen, Nooit Aannemen. ...
 • NIVEA = Niet Invullen voor een Ander. ...
 • OEN = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. ...
 • DIK = Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Wat is het doel van feedback geven? ›

Feedback gaat over informatie uitwisselen over wat iemand heeft gedaan en hoe iemand dat heeft gedaan. Doel hiervan is te leren en eventueel gedrag en houding bij te stellen. Iemand leert daardoor zijn sterke en zwakke kanten steeds beter kennen.

Videos

1. Feedback geven volgens het 4G model - Tijdwinst.com
(Tijdwinst.com)
2. Feedback geven: 5 belemmerende overtuigingen
(Mind Work Productions)
3. Feedback geven: Zo doe je dat
(Mind Work Productions)
4. Feedback geven doe je zo!
(LesLab, alles voor LOB en burgerschap)
5. Feedback geven: 4 manieren hoe het NIET moet
(Mind Work Productions)
6. Effectief Feedback geven
(Pieter de Jager Communicatie)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 10/04/2022

Views: 5457

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.