De 4 valkuilen bij feedback ontvangen: doe dit nóóit | Tijdwinst.com (2023)

02-08-2012 2 min.

Het is een hele kunst om rustig, geduldig en objectief feedback te ontvangen, vooral als die van iemand als je chef komt. We zagen eerder dat je feedback ontvangen in drie stappen kunt doen. Toch is het mogelijk dat je daarbij in één (of meerdere) van de onderstaande valkuilen stapt. Uitkijken, dus!

(Video) Feedback geven volgens het 4G model - Tijdwinst.com

1. Je focust je op je inhoud

Feedback wordt zowel inhoudelijk -over het wat– als aan de betrekkingskant -over het hoe– gegeven. Feedback gaat meestal over de manier waarop iemand iets doet en niet zozeer over wat hij doet. Het is echter verleidelijk om je bij feedback ontvangen te focussen op de inhoud. Jij en je feedbackgever praten dan niet langer over het gedrag, maar de inhoud van het werk. Op die manier verzandt het gesprek en verliest de feedback kracht.

2. Je trekt het je persoonlijk aan

Zoals we in het punt hierboven al aangaven, gaat feedback meestal over je gedrag en gewoonten. Dus niet zozeer over jouw persoon, maar de manier waarop je iets aanpakt. Het is daarom niet nodig om feedback persoonlijk aan te trekken. Waak ervoor dat negatieve gevoelens niet de overhand krijgen en je jezelf minderwaardig begint te voelen. Feedback ontvangen zou veel methodischer moeten: je kijkt er objectief naar, pakt er de dingen uit waar je wat mee kunt en werpt de rest weg.

(Video) Hoe geef en vraag ik om feedback? - What the FAQ?! [#26]

3. Je hebt een blinde vlek

Het kan ook voorkomen dat je feedback ontvangt waar je jezelf helemaal niet in herkent. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat de feedback niet klopt, maar het is ook mogelijk dat je geconfronteerd wordt met iets waar je je nog niet bewust van bent. Denk dus niet meteen dat de feedbackgever onzin praat, maar sta open voor elke vorm van feedback en kijk vervolgens kritisch naar jezelf.

4. Je wordt onzeker van de feedback

Het ontvangen van feedback is een hele kunst. Het is makkelijk om je aangevallen en afgewezen te voelen. Wanneer je de feedback van je baas ontvangt, ben je bang voor mogelijke consequenties. Vaak komt het voor dat je meteen in de verdediging schiet en niet meer openstaat voor de feedback.

(Video) Feedback: 4 niveaus en 3 vragen

Dagelijks handige inzichten? Volg ons op social media!

Volg ons onder andere op Instagram of Pinterest. Daar krijg je niet alleen handvatten op het gebied van slimmer communiceren, je ontvangt ook de slimme tips waarmee je jouw productiviteit een boost geeft. De laatste artikelen netjes en overzichtelijk in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Leer je liever lezend, lees dan ons boek Elke Dag om 15.00 Uur Klaar. Maak kennis met de beste inzichten uit onze trainingen en leer slimmer werken in plaats van harder.

(Video) Feedback geven: hoe het niet moet - Tijdwinst.com

Wie zijn wij? | Cursus Feedback Geven

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

  1. 1-daagse training Time Management | Blog
  2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
  3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
  4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
  5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
  6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog

Videos

1. Feedback geven: zo moet het niet - "Zeg deze 2 woorden nóóit" - Tijdwinst.com
(Tijdwinst.com)
2. Theorie over het geven en ontvangen van feedback (NL)
(Train 'n Gain)
3. Bingelresultaten #4 - Feedback geven
(Uitgeverij VAN IN)
4. Feedback geven: oefenen met trainingsacteur
(Wouter Christiaens)
5. Het geven en ontvangen van feedback
(Eva Wiltingh B.V.)
6. Taken maken met OneNote | Hoe werkt het?
(Mailbox Master)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 07/04/2023

Views: 6616

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.