Bloed geven: hoe, waar en mag ik? (2022)

Hoe kom ik snel te weten of ik mag doneren?

Doorloop even de online donorzelftest. Zo weet je meteen of je voldoet aan de belangrijkste criteria om bloed, plasma of bloedplaatjes te mogen geven. Is het resultaat positief? Maak meteen je afspraak. Heb je nog vragen? Lees dan zeker verder op deze pagina.

Heb je recent corona (gehad) of in quarantaine gezeten?

Had je zélf een bevestigde corona-diagnose?

 • Dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij. Of als je symptoomvrij was: te tellen vanaf de dag van je positieve PCR-test. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het virus via bloed kan overgedragen worden, nemen we veiligheidshalve deze maatregel.

Was je quarantaine het gevolg van een risicocontact?

 • Was je contact langer dan 15 minuten? Op minder dan 1,5 meter? En zonder mondmasker? Dan wacht je 10 dagen met doneren na het laatste contact (of na de volledige genezing van de persoon). Dat geldt zowel voor het geven van bloed, plasma als bloedplaatjes. Oók als je ondertussen zelf negatief testte op corona en ook als je al uit quarantaine mocht, blijft de wachttijd van 10 dagen gelden.

Kortom, niet het moment waarop je uit quarantaine komt, bepaalt wanneer je weer kan doneren. Wél het moment van het risicocontact of het moment waarop je hersteld bent van corona.

Zijn leeftijd, lengte en gewicht ook criteria?

 • Ja. Vanaf 18 jaar mag je doneren. En je moet jonger zijn dan 66 jaar zijn om donor te worden. Na je 66ste mag je blijven doneren als je al eerder bloed, plasma of plaatjes hebt gegeven. En dat niet langer dan 3 jaar geleden. Verder moet je goedkeuring hebben van de arts op de bloedinzameling.
 • Betreft gewicht: je moet minstens 50 kg wegen en ook je lengte is bepalend. Bereken online in onze donorzelftest of je in aanmerking komt.

Ben je verkouden of ziek (geweest)? Heb je een medische aandoening of infectie?

Had je recent lichte klachten aan de luchtwegen (bvb. snotteren, hoesten of keelpijn)?

 • Dan vragen we - in deze coronatijden - om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij. Elke kleine verkoudheidsklacht zou namelijk het gevolg kunnen zijn van een coronabesmetting. Daarom geldt hier de standaard uitstelperiode van infectieziektes, namelijk 2 weken. Om elk risico zeker uit te sluiten.

Was je recent grieperig, maar had je géén bevestigde corona-diagnose?

 • Ook dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij.

Had je recent een infectie ter hoogte van de bovenste luchtwegen (bvb. koorts, snotteren, hoesten, keelpijn, oorontsteking, bronchitis, longontsteking …), maar had je géén bevestigde corona-diagnose?

 • Ook dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij.

Bij koorts of ziekte door een virale of bacteriële infectie?

(Video) Hoe vaak mag je bloed geven?

 • Na het verdwijnen van je symptomen en na het einde van je behandeling (volledige genezing), vragen we om nog 2 weken te wachten vooraleer weer te doneren.

Bij een tekenbeet?

 • Als de teek werd verwijderd binnen de 24 uur en er kwamen géén symptomen bij kijken en je kreeg géén behandeling, dan kan je gewoon bloed of plasma of plaatjes geven. Zonder uitstel.
 • Als de teek níet binnen de 24 uur werd verwijderd (los van symptomen of behandeling), wacht je 1 maand met doneren.
 • Als je symptomen kreeg van en/of een behandelingvoor de ziekte van Lyme, dan wacht je 4 weken met bloed of plasma of plaatjes geven. Te tellen vanaf het verdwijnen van de symptomen én het stopzetten van de behandeling.

Ben je hiv-positief of heb je aids?

Heb je ooit hepatitis B, C of syfilis doorgemaakt of er positief op getest?

 • Dan mag je nooit doneren.

Lijd je aan hemofilie (stoornis van de bloedstolling)?

 • Dan mag je nooit doneren.

Lijd je aan een erfelijke vorm van hemochromatose? En ben je verder gezond? Dan kan je bloed, plasma en bloedplaatjes doneren, op voorwaarde dat je elk jaar een attest van je behandelende arts krijgt waarin wordt bevestigd dat:

 • je je in de onderhoudsfase van de behandeling bevindt en je ferritinegehalte (de ijzerreserve) binnen de referentiewaarden valt;
 • je hoogstens 1 aderlating nodig hebt om de 2 maanden;
 • je geen orgaanschade vertoont door hemochromatose.

Heb je hemochromatose, voldoe je aan die 3 criteria en wil je doneren? Dan raden we aan eerst de donorzelftest te doorlopen. Daarna de begeleidende brief te downloaden met het medische attestom te laten invullen en ondertekenen door je arts. Breng tot slot het attest, samen met de resultaten van een recent (minder dan 1 maand oud bij attestering) laboratoriumonderzoek voor ferritine (je ijzerreserve), mee naar de bloedafname. Daar geef je het aan de arts.

Goed om weten nog:

 • Het attest moet jaarlijks hernieuwd worden.
 • Als hemochromatosepatiënt kan je maximaal 6 keer per jaar bloed geven. Met minstens 2 maanden tijd tussen 2 bloeddonaties.
 • Als hemochromatosepatiënt mag je ook plasma of bloedplaatjes doneren. Hou er wel rekening mee dat je na een plasma- of bloedplaatjesdonatie 14 dagen moet wachten voor je weer bloed kan doneren.

Bij ernstige ziekte (bvb. ooit kanker gehad) of last van hart- of vaatziekten? Dan neem je het best eerst even contact op met onze donorartsen (tijdens de kantooruren):

 • Voor Oost- & West-Vlaanderen: medischsecretariaat.gent@rodekruis.be of 09 244 56 65.
 • Voor andere regio's: medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be of 015 44 57 44.

Ging je naar het buitenland in de voorbije maanden?

   Neem je medicijnen? Kreeg je pas een vaccinatie?

   Als je medicijnen neemt of je bent net gevaccineerd, vormt die medicatie of dat vaccin zelf meestal geen obstakel om te mogen doneren. Soms is wél de onderliggende reden - de reden waarom je die medicatie of dat vaccin kreeg - een reden tot uitstel.

   Bekijk het overzicht van medicatie waarvoor uitstel geldt

   Je kan tijdelijk geen bloed, plasma of plaatjes geven als je een van de volgende vaccins gekregen hebt:

   • Coronavaccin: het uitstel is afhankelijk van je eventuele symptomen. Je leest het hier.
   • Levende vaccins: je wacht 1 maand met doneren.
   • Hepatitis B vaccin: je wacht 2 weken met doneren.
   (Video) Waarom steken muggen?

   Kreeg je recent een boosterprik of coronavaccin?

   Ondervind je géén algemene symptomen?

   • Dan mag je doneren vanaf de 2e dag na je coronavaccin of boosterprik.

   Heb je wél algemene symptomen?

   • Eerst en vooral: verzorg jezelf goed. Je wacht in dit geval met bloed, plasma of plaatjes doneren tot 1 week nadat de symptomen verdwenen zijn. Wat zijn algemene symptomen? Dat zijn abnormale vermoeidheid, veralgemeende spierpijn, rillingen of koorts bijvoorbeeld.

   Kreeg je in het buitenland een vaccin? En was dat een ander vaccin dan Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Johnson & Johnson?

   • Dan wacht je 4 weken met doneren.

   Ook als je deelnam aan een experimentele fase van de corona-vaccinatie, is er een wachttijd van 4 weken. Kortom, in tegenstelling tot het traditionele griepvaccin (geen uitstel nodig daar), wacht je na vaccinatie tegen corona even met doneren. Het maakt daarbij niet uit of je een basisvaccin of boosterprik kreeg.

   Tip voor als je de datum van je geplande vaccin kent:

   • Hou rekening met de mogelijke wachttijd bij het maken van je donatie-afspraak. Tot gauw op de bloedinzameling!

   Ik plan mijn afspraak vooruit

   Onderging je een operatie, kijkonderzoek, gastric bypass of transfusie?

   Was het een kijkoperatie of kijkonderzoek (endoscopie)?

   • Dan wacht je 2 maanden met doneren als de dokter het onderzoek met rigide scoop heeft gedaan.
   • Of 4 maanden als het met flexibele scoop was.

   Was het een gewone operatie?

   (Video) LezingMystagogie5maart2022

   • Dan wacht je 2 maanden bij kleine ingrepen.
   • Of 4 maanden bij grote ingrepen.
   • Als de ingreep uitgevoerd werd onder lokale verdoving en alle wonden genezen zijn, dan volstaat doorgaans een uitstel van 2 weken.

   Onderging je een gastric bypass?

   • Dan wacht je 4 maanden. En vervolgens mag je alleen nog plasma doneren, geen bloed meer.

   Heb je een transfusie ondergaan?

   • Dan wacht je 4 maanden met doneren.

   Toch nog vragen of twijfels of je mag doneren in jouw (medische) situatie? Neem gerust contact op met ons medisch secretariaat.

   • Voor Oost- & West-Vlaanderen: medischsecretariaat.gent@rodekruis.be of 09 244 56 65.
   • Voor andere regio's: medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be of 015 44 57 44.

   Ben je zwanger of geef je borstvoeding?

   Pas 6 maanden na het einde van je zwangerschap mag je opnieuw bloed, plasma of plaatjes geven. Als je na die 6 maanden nog borstvoeding geeft, vormt dat geen bezwaar om te doneren.

   Welke seksuele situaties zijn eventueel van toepassing?

   Je mag 4 maanden geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

   • Je hebt een nieuwe seksuele partner.
   • Je hebt een soa opgelopen (niet hiv, hepatitis B, hepatitis C of syfilis).
   • Je seksuele partner lijdt aan syfilis.

   Je mag gedurende 12 maanden na het einde van deze risicosituaties geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

   • Je seksuele partner is hiv-positief of heeft aids.
   • Je seksuele partner heeft hepatitis B of hepatitis C (te bespreken met de arts).
   • Je hebt als man seks gehad met een andere man.
   • Je bent een vrouw en je seksuele partner is een man die seks heeft gehad met een andere man.
   • Je seksuele partner heeft ooit drugs gespoten.
   • Je hebt een risicodragend seksueel contact gehad en wil weten of je besmet bent.
   • Jij of je seksuele partner hebben meerdere seksuele partners. Of jij of je partner nemen deel aan groepsseks.
   • Je seksuele partner is afkomstig uit een land waar aids en/of hepa­titis veel voorkomt (te bespreken met de arts).
   • Je hebt geld of goederen ontvangen in ruil voor seks.
   • Je seksuele partner doet aan prostitutie.
   • Jij of je seksuele partner hebt betaald voor seks.

   Ook als je preventieve medicatie neemt om een hiv-infectie te voorkomen, zogenaamde PEP of PrEP (post-exposure of pre-exposure profylaxis), blijven de uitsteltermijnen gelden. Zie ook de info over medicijnen en vaccins..

   Je mag geen bloed of bloedplaatjes geven gedurende 28 dagen:

   • Je hebt seksueel contact gehad met een man gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de 3 maanden voorafgaand aan het contact.
   • Je hebt seksueel contact gehad met een vrouw gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de 8 weken voorafgaand aan het contact.
   • Plasma geven is in deze situaties wel toegestaan.

   Onderging je een naaldbehandeling? Liet je pas een tatoeage, piercing of permanente make-up zetten?

   Wat bij een tattoo, piercing of permanente make-up?

   • Dan wacht je 4 maanden met doneren. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier. Tot dan op de bloedinzameling!

   Wat bij acupunctuur, dry needling, myofasciale therapie of een andere therapeutische naaldbehandeling?

   • Uitgevoerd door een arts? Dan hoef je niet te wachten en mag je meteen weer doneren.
   • Niet uitgevoerd door een arts? Dan mag je meteen weer doneren op vertoon van een geldig attest / bewijs van certificering. Je vindt hier zo een mogelijk attest (.pdf). Zonder attest, moet je 4 maanden wachten met doneren. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier. Tot dan op de bloedinzameling!

   Tandartsbezoek, prikaccident, snijwonde, bijtwonde of drugsgebruik?

   Ben je naar de tandarts geweest? Afhankelijk van wat de tandarts heeft gedaan, moet je even wachten voor je je mag aanmelden als donor.

   • Tand laten vullen of plaatsen van een kroon: 1 dag wachten.
   • Tandsteenverzorging, wortelkanaalbehandeling, tand trekken (en wonde volledig genezen): 7 dagen wachten.
   • Gewone controle zonder tandsteenverwijdering: je hoeft niet te wachten, je mag meteen doneren.

   Je hebt een prik-, snij-, spat- of bijtaccident(je) gehad? Als je in contact bent geweest met menselijk bloed (of andere lichaamsvochten zoals speeksel of vruchtwater) op bij jou niet intacte huid of slijmvliezen, dan wacht je 4 maanden met doneren. Voorbeelden van zo'n situaties:

   • Met een scherp voorwerp of naald waarop mogelijk bloed zat van een andere persoon, heb je jezelf verwond.
   • Je bent door iemand gebeten.
   • Je bent verpleegkundige en je hebt jezelf geprikt met een naald waarmee je net een patiënt hebt behandeld.
   • Je hebt als medisch professional tijdens een operatie spatten in het oog gekregen.

   Ook als je na dergelijk incidenteel contact een PEP-behandeling (post-exposure profylaxis) kreeg ter preventie van hiv, blijft de uitsteltermijn van 4 maanden van toepassing. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier.Tot dan op de bloedinzameling!

   Heb je ooit drugs gespoten?

   • Dan mag nooit bloed geven.

   Heb je drugs gesnoven?

   • Dan wacht je 4 maanden met doneren.
   (Video) Toepassen waarin Jezus heeft voorzien met Zijn bloed

   Ben je transgender?

   Je mag doneren. Weliswaar geldt een tijdelijk uitstel in sommige situaties. Lees daarover meer op rodekruis.be/trans.

   Ben je afkomstig uit of heb je gewoond in een ander land dan België?

   • Als je afkomstig bent uit een land waar aids of hepatitis veel voorkomt, kan je doneren vanaf 1 jaar na verlaten van het risicogebied.
   • Als je afkomstig bent uit een land waar malaria veel voorkomt, is een bloed- of bloedplaatjesdonatie mogelijk ten vroegste 3 jaar na verlaten van het malariarisicogebied. Ondertussen kan je wel al plasma doneren, na een uitsteltermijn van maximaal 1 jaar.
   • Indien je in de periode 1980-1996 alles samengeteld meer dan 6 maanden verbleven hebt in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), op het eiland Man, op de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, in Gibraltar of op de Falklandeilanden, dan kom je helaas niet in aanmerking om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven.

   Vragen of twijfels in jouw situatie? Neem contact op met ons medisch secretariaat:

   • Voor Oost- & West-Vlaanderen: medischsecretariaat.gent@rodekruis.be of 09 244 56 65.
   • Voor andere regio's: medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be of 015 44 57 44.

   Ben je met een zieke in contact geweest?

   Was je zelf niet ziek, maar ben je wél in nauw contact geweest met iemand die ziek is (bvb. een huisgenoot)?

   • Dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat de persoon volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij. Of te tellen vanaf jouw recentste contact met die zieke persoon. Met ziekte wordt bedoeld: snotteren en/of hoesten en/of keelpijn en/of grieperig zijn en/of koorts en/of algemeen onwel zijn en/of braken en/of diarree.
   • Uitzondering: als de zieke persoon jonger is dan 12 jaar en enkel last heeft van verkoudheidsklachten (verstopte neus en/of neusloop, eventueel samen met niezen of een kuchje), zonder koorts van 38 graden of meer, zonder geur- of smaakverlies, zonder hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, zonder spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn en gebrek aan eetlust, dan is er geen uitstel van toepassing na het nauwe contact. Uiteraard op voorwaarde dat je zelf geen symptomen hebt.
   • Had de zieke persoon een bevestigde corona-diagnose? En was je contact met hem of haar langer dan 15 minuten? Op minder dan 1,5 meter? En zonder mondmasker? Dan wacht je 10 dagen met doneren na het laatste contact (of na de volledige genezing van de persoon). Dat geldt zowel voor het geven van bloed, plasma als bloedplaatjes. Oók als je ondertussen zelf negatief testte op corona en óók als je al uit quarantaine mocht, blijft de wachttijd van 10 dagen gelden.

   Kwam je in contact met iemand met een bevestigde corona-diagnose, maar heb je zelf geen enkele klacht?

   • Was je contact met hem of haar langer dan 15 minuten? Op minder dan 1,5 meter? En zonder mondmasker? Dan wacht je 10 dagen met doneren na het laatste contact (of na de volledige genezing van de persoon). Dat geldt zowel voor het geven van bloed, plasma als bloedplaatjes. Oók als je ondertussen zelf negatief testte op corona en ook als je al uit quarantaine mocht, blijft de wachttijd van 10 dagen gelden.

   Die contactmaatregelen gelden niet voor zorgverleners die gepast gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens activiteit.

   Moet ik gevaccineerd zijn tegen corona om te mogen doneren?

   Nee. Gevaccineerd zijn tegen corona is geen criterium om bloed of plasma te mogen geven. Dus ook als niet-gevaccineerde kan je doneren als je gezond bent en aan de voorwaarden voldoet. Dat kom je via de donorzelftest snel te weten.

   (Video) Aflevering 26: Mark stopt een dief, en People Planet en Potverdikke wat een bullsh*t

   FAQs

   Waar kan ik mijn bloed doneren? ›

   Bloed doneren vindt altijd plaats bij een bloedbank. Er zijn honderden bloedbanken verspreid over Nederland. Allen maken ze onderdeel uit van Sanquin. Sanquin mag als enige in Nederland bloed afnemen om hiermee te voorzien in de behoefte aan bloed en bloedproducten.

   Wat mag je niet doen na bloed doneren? ›

   Tips om klachten na bloeddonatie te voorkomen

   Sta na de donatie niet te snel op, blijf liever nog even liggen. Zorg dat je na de donatie genoeg drinkt. Je moet het vocht dat je net hebt gedoneerd aanvullen. Doe het de komende dag rustig aan.

   Hoeveel geld krijg je als je bloed doneert? ›

   Kun je bloed doneren voor geld? Als je bloed, plasma of bloedplaatjes doneert, krijg je daar helaas geen geld voor. Je doneert altijd op vrijwillige basis. Wel kun je je reiskosten terugvragen en krijg je af en toe een cadeautje als blijk van waardering.

   Wat kost een liter bloed? ›

   In Nederland kost een zakje rode bloedcellen (een eenheid) E200,-. Dat is het dubbele van wat er in België en Duitsland wordt betaald. In België kost een zakje bloed E100,-, in Duitsland E80,-. Alleen in Italië, waar twee bloedbanken zijn, is er één bloedbank met een hogere prijs: E220,-.

   Is het gezond om bloed te doneren? ›

   Dat het doneren van bloed de donor beschermt tegen hartziekten, is nu officieel een fabel. Nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft dit aangetoond. doen dalen en een hoge ijzerspiegel zou de vaatwanden eerder aantasten.

   Wat is een zeldzame bloedgroep? ›

   Bloedgroep O-negatief

   6,8% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep 0-negatief (O-). Deze bloedgroep is dus zeldzaam in Nederland, maar het voordeel is dat patiënten met alle bloedgroepen bloed van donors met bloedgroep 0-negatief kunnen ontvangen. Ze worden daarom ook wel universele donors genoemd.

   Hoeveel calorieën verbrand je met bloed doneren? ›

   Onderzoekers van the University of California ontdekten dat het doneren van 473 milliliter bloed leidde tot de tijdelijke verbranding van gemiddeld 650 calorieën. Ze verklaarden dit met het feit dat het lichaam tijdens het bloed geven energie gebruikt om nieuwe eiwitten en rode bloedcellen te vormen.

   Wat moet je eten na bloed geven? ›

   Als je na je donatie even rustig aan doet en meteen wat drinkt, zal de duizeligheid snel wegtrekken. Wat eten kan je daarbij ook goed doen. Als je de bloedbank verlaat, heb je er dan als het goed is geen last meer van. Je uithoudingsvermogen is iets langer aangedaan.

   Wat drinken na bloed geven? ›

   Maar kom zeker niet donoren met een lege maag. Als het meer dan zes uur geleden is dat je iets hebt gegeten, is het mogelijk dat je je onwel voelt na de donatie. En zoals altijd is voldoende water drinken belangrijk.

   Hoe vaak per jaar mag je bloed geven? ›

   Bloed geven mag 4 keer per jaar!

   Hoe vaak mag je als vrouw bloed geven? ›

   Mannen mogen tot 5 keer per jaar bloed doneren. Vrouwen maximaal 3 keer, omdat zij minder ijzer in hun bloed hebben. Het herstel duurt daardoor langer. Bloed afnemen duurt 10 minuten.

   Hoeveel liter bloed heeft een mens in zijn lichaam? ›

   Elke mens heeft tussen de 4 en 6 liter bloed en bloed is een cruciaal bestanddeel van het menselijk lichaam. Bloed bestaat voor ongeveer de helft uit plasma. De andere helft bestaat uit bloedcellen.

   Hoe voel je je na een bloedtransfusie? ›

   De bijwerkingen die tijdens of na een transfusie kunnen op treden zijn: Een allergische reactie: koorts, rillingen, galbulten, jeuk of een rode huid. De klachten treden binnen enkele minuten tot enkele uren op en zijn met medicijnen te verhelpen. Een koortsreactie.

   Hoeveel bloed zit er in een zak? ›

   Een zak bloed (300 ml) wordt meestal in 1,5 tot 2 uur toegediend. In sommige situaties wordt het langzamer of sneller toegediend. Bloedplaatjes zijn nodig om bloedingen te voorkomen of te stelpen.

   Wat gebeurt er als je de verkeerde bloedgroep krijgt? ›

   In geval van toediening van bloed met een verkeerde bloedgroep gaan de antistoffen van de ontvanger de rode bloedcellen afbreken (acute hemolyse). Symptomen zijn dan koorts, rusteloosheid, pijn in de borst en onderrug, lage bloeddruk, ademnood, minder of niet plassen en bruinrode urine.

   Wat betekent de kleur van je bloed? ›

   Bij mensen en andere dieren waarvan het bloed hemoglobine bevat, is zuurstofrijk bloed helderrood. De kleur wordt veroorzaakt door het hemoglobine-molecuul met de eraan gebonden zuurstof. Zuurstofarm bloed is donkerder rood.

   Wat is beter bloed of plasma doneren? ›

   Plasma doneren is minder belastend voor je lichaam.

   Je lichaam heeft het niveau van het vocht binnen enkele uren weer op peil en van de eiwitten binnen enkele dagen. Bij bloed geven doneer je ook je rode bloedcellen. Het duurt langer om dat niveau weer op peil te krijgen.

   Wat zijn de voordelen van bloeddonatie? ›

   Bloed geven is niet alleen van vitaal belang voor de gezondheid van de ontvanger maar ook de donor heeft er baat bij. Voor je bloed doneert neemt men een gratis bloedtest af om ziektes zoals hiv en hepatitis op te sporen. Bloeddonatie heeft tal van voordelen, maar het belangrijkste is wel het redden van mensenlevens.

   Wat is de gezondste bloedgroep? ›

   "eat right 4 your type"
   Bloedgroep AB (Gemengde voeding met mate)
   VoedingVOORAL tofu, zeefruit, zuivel en groene groenten. GEEN alcohol, caffeine, gerookt of gezouten vlees, bonen en zaden.
   Gezondheidweinig maagzuur
   LichaamsbewegingAfwisseling van intensieve en ontspannende oefeningen. Bijv. fietsen en Tai Chi.
   1 more row
   1 Oct 2015

   Welk bloed is het hardst nodig? ›

   Om zoveel mogelijk complicaties uit te sluiten, geven ziekenhuizen patiënten bij voorkeur bloed van dezelfde bloedgroep. Bij medische noodgevallen wordt O-negatief bloed toegediend, omdat daar geen antigenen inzitten waarop een patiënt kan reageren. Een donor met O-negatief bloed is dus de universele donor.

   Welke bloedgroep kan niet samen? ›

   Een donor met bloedgroep AB noemen we 'de universele ontvanger'. Deze donor kan uitsluitend aan een patiënt met bloedgroep AB doneren. Wanneer een patiënt met bloedgroep AB zelf een orgaan nodig heeft, kan hij ontvangen van de bloedgroepen A, B, AB en 0.

   Hoeveel water drinken voor bloed doneren? ›

   Een groot glas water is dus voldoende om nare reacties te helpen voorkomen. Hoewel enkel donors die voor hun eerste t/m hun vijfde donatie komen zullen worden gestimuleerd om water te drinken, is het aannemelijk dat het voor iedere donor beter is om dit te doen, maar daarvoor is verder onderzoek nodig.

   Hoeveel daalt HB na bloeddonatie? ›

   Een ijzertekort kan leiden tot verlaagde Hb-waarden, waardoor een situatie van anemie (bloedarmoede) kan ontstaan. Dit zorgt voor een abnormaal vermoeidheidsgevoel, ook tijdens inspanning. Na een bloeddonatie is het Hb normaalgesproken na 6 tot 12 weken terug op niveau.

   Hoe zwaar is bloed? ›

   In het tijdschrift American Society of Hematology hebben onderzoekers berekend dat bloed ongeveer 8 procent van het lichaamsgewicht uitmaakt. Een volwassen man met een gewicht van 60 tot 90 kilo heeft dus 5 à 7 liter bloed.

   Hoe krijg je meer bloed in je lichaam? ›

   Als u gezond eet, krijgt u meestal genoeg ijzer, vitamine B12 en foliumzuur binnen. In de volgende situaties is het verstandig extra producten te eten waar veel ijzer, vitamine B12 en foliumzuur in zit: U verliest veel bloed als u ongesteld bent.

   Wat is bloedgroep O positief? ›

   Bloedgroep O-positief

   38,2% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep 0-positief (0+). Deze bloedgroep komt het vaakst voor in ons land. Als je bloedgroep 0-positief hebt, dan kunnen patiënten met bloedgroep 0-positief, A-positief, B-positief en AB-positief jouw gedoneerde bloed ontvangen.

   Wat is goed voor je bloed? ›

   IJzer uit plantaardige voeding wordt iets beter opgenomen als je bij de maaltijd iets eet of drinkt met vitamine C, zoals groente of fruit. Door bij een broodmaaltijd bijvoorbeeld fruit, rauwkost of een glas sinaasappelsap te nemen, wordt het ijzer uit brood beter opgenomen.

   Wie mag er geen bloed geven? ›

   Voldoe je aan een van de volgende criteria dan kun je helaas geen bloed geven: je hiv-positief bent of aids hebt. je drager van het hepatitis B- of hepatitis C-virus bent. je ooit drugs hebt gespoten.

   Wat moet je eten als je Hb te laag is? ›

   Aanbeveling
   • rood vlees; Eet rood vlees hooguit één tot twee keer per week.
   • gevogelte;
   • vis;
   • peulvruchten, zoals: bruine en witte bonen; linzen; ...
   • groene groenten, zoals: broccoli; ...
   • Volkorenbrood;
   • Fruit; Fruit bevat vitamine C, wat de opname van ijzer verbetert.
   • Af en toe een handje notenmix. Dit zorgt voor extra foliumzuur.
   31 Mar 2022

   Waarom geen bloed doneren na snuiven? ›

   Cocaïne wordt via een kokertje gesnoven die van 'neus tot neus' kan gaan. Hierdoor kan mogelijk Hepatitis C overgedragen worden. Het gevaar van deze methode voor de bloedbank ontstaat door het neusslijmvlies. Door te snuiven blijft neusslijmvlies achter op het rietje.

   Wat is bloedgroep O positief? ›

   Bloedgroep O-positief

   38,2% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep 0-positief (0+). Deze bloedgroep komt het vaakst voor in ons land. Als je bloedgroep 0-positief hebt, dan kunnen patiënten met bloedgroep 0-positief, A-positief, B-positief en AB-positief jouw gedoneerde bloed ontvangen.

   Hoe vaak komt bloedgroep A negatief voor? ›

   6,4% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep A-negatief (A-). Deze bloedgroep is dus zeldzaam, maar er zijn wel veel mensen die deze bloedgroep kunnen ontvangen van donors. Mensen met bloedgroep A-positief, A-negatief, AB-positief en AB-negatief kunnen bloed ontvangen van iemand met bloedgroep A-negatief.

   Wat kun je doneren van je lichaam? ›

   Sommige organen en weefsels zijn geschikt voor transplantatie. Bij orgaandonatie gaat het om: hart, nieren, lever, longen, alvleesklier en darmen. Bij weefseldonatie zijn vooral geschikt: huid, botweefsel, oogweefsel, hartkleppen, bloedvaten en zenuwweefsel.

   Wat is bloedgroep A-positief? ›

   36,6% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep A-positief (A+). Deze bloedgroep komt dus vaak voor. Als je bloedgroep A-positief hebt, dan kunnen patiënten met bloedgroep A-positief en AB-positief jouw gedoneerde bloed ontvangen.

   Wat is de gezondste bloedgroep? ›

   "eat right 4 your type"
   Bloedgroep AB (Gemengde voeding met mate)
   VoedingVOORAL tofu, zeefruit, zuivel en groene groenten. GEEN alcohol, caffeine, gerookt of gezouten vlees, bonen en zaden.
   Gezondheidweinig maagzuur
   LichaamsbewegingAfwisseling van intensieve en ontspannende oefeningen. Bijv. fietsen en Tai Chi.
   1 more row
   1 Oct 2015

   Welke bloed is het beste? ›

   Mensen die tot de bloedgroep O behoren, worden ook wel 'universele donors' genoemd omdat ze hun rode bloedlichaampjes aan gelijk welke ontvanger kunnen doneren. De bloedgroep O- wordt voornamelijk gebruikt in noodgevallen.

   Welk bloed is het hardst nodig? ›

   Om zoveel mogelijk complicaties uit te sluiten, geven ziekenhuizen patiënten bij voorkeur bloed van dezelfde bloedgroep. Bij medische noodgevallen wordt O-negatief bloed toegediend, omdat daar geen antigenen inzitten waarop een patiënt kan reageren. Een donor met O-negatief bloed is dus de universele donor.

   Wat is de moeilijkste bloedgroep? ›

   Wanneer er antistoffen tegen bloedgroep B worden toegevoegd aan het bloed en het gaat klonteren, dan weet je dat het bloedgroep B is. Bij bloedgroep AB is dit iets ingewikkelder, daarbij gaat het bloed bij antistoffen tegen bloegroep-A als bloedgroep-B klonteren.

   Is rhesus negatief gevaarlijk? ›

   Als uw bloedgroep Rhesus D negatief of Rhesus C negatief is, kan uw lichaam antistoffen gaan aanmaken tegen het bloed van uw kindje. Tijdens de zwangerschap kan bloed van het kind in het bloed van de moeder komen. Bij de geboorte is de kans dat dit gebeurt zelfs vrij groot.

   Welke bloedgroep kan niet samen? ›

   Een donor met bloedgroep AB noemen we 'de universele ontvanger'. Deze donor kan uitsluitend aan een patiënt met bloedgroep AB doneren. Wanneer een patiënt met bloedgroep AB zelf een orgaan nodig heeft, kan hij ontvangen van de bloedgroepen A, B, AB en 0.

   Kun je ontwaken uit hersendood? ›

   Als iemand echt hersendood is, is er geen enkele kans dat diegene nog wakker wordt, zegt Hoogerwerf. Om vast te stellen of er echt sprake is van hersendood wordt er verplicht een serie tests uitgevoerd, van het testen van reflexen tot metingen van de hersenactiviteit.

   Wie mag geen donor zijn? ›

   Alleen bloedvergiftiging (sepsis)en de meeste vormen van kanker zijn op dit moment altijd een belemmering (maar bij bepaalde vormen van een hersentumor is donatie wel mogelijk). Wanneer een orgaan door een ziekte is aangetast, onderzoekt een arts of het orgaan al dan niet geschikt is voor donatie.

   Kan ik mijn lever verkopen? ›

   Je lever is het meest waard

   Uit Bangladesh, waar op de zwarte markt relatief veel leverdonoren worden geworven, zijn advertenties bekend waar iets minder dan 1000 euro beloofd wordt voor een nier en iets minder dan 3000 voor een leverlob. Het suggereert dat een deel van de lever drie keer zoveel waard is als een nier.

   Welke bloedgroep hebben muggen het liefst? ›

   Ook je bloedgroep bepaalt of een mug zich tot je aangetrokken voelt of niet. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat muggen mensen met bloedgroep O twee keer zo aantrekkelijk vinden als mensen met een andere bloedgroep.

   Heeft een kind altijd dezelfde bloedgroep als de moeder? ›

   Een vader en moeder geven ieder één kopie van het bloedgroep-gen aan hun kind door. Dit kan een A, B of O zijn. Samen bepaalt dit welke bloedgroep het kind heeft; A, B, AB of O. Je hebt dus altijd twee bloedgroep-genen.

   Wat is het verschil tussen positief en negatief bloed? ›

   De rhesusfactor (Rh) is een eiwit dat op de oppervlakte van de rode bloedcellen kan zitten en daarmee je bloedgroep bepaalt. Als de rhesusfactor op je rode bloedcellen zit, ben je rhesus positief. Dit is het geval bij 85% van de mensen. Als de factor ontbreekt, ben je rhesus negatief.

   Videos

   1. SELDERIJ (KELDERIJSAP) 💥 VOORDELEN en RISICO'S (die NIET aan u worden uitgelegd)
   (Alberto Sanagustín)
   2. Reageren op video's van 11 JAAR geleden!!
   (Roy)
   3. BLOED DONEREN! ★ My Bucket List
   (Jill Ruby)
   4. “Hoe groot is de piemel van je vriend?” - WIE IS DE SJAAK?
   (RTL)
   5. Sherlock Holmes In The House of Fear 1945
   (ARF)
   6. #208: Astrid Holleeder & Miljuschka - How I Got the Courage to Take Down My Murderous Brother
   (Mo Gawdat)

   Top Articles

   Latest Posts

   Article information

   Author: Dean Jakubowski Ret

   Last Updated: 12/30/2022

   Views: 5405

   Rating: 5 / 5 (50 voted)

   Reviews: 89% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Dean Jakubowski Ret

   Birthday: 1996-05-10

   Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

   Phone: +96313309894162

   Job: Legacy Sales Designer

   Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

   Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.